STITEK_ZAVOLAME


Valy vnitřních stehen

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

Ceník operace valů stehen

Valy vnitřních stehen Cena
Valy vnitřních stehen od 36. 800,- Kč

Více informací o zákroku naleznete na stránce Operace valů vniřních stehen.

Naše klinika zajišťuje během hospitalizace nepřetržitý 24hodinový odborný dohled lékařem s anesteziologicko-resuscitační specializací.