STITEK_ZAVOLAME


MUDr. Yveta Svobodová

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

MUDr. Yveta Svobodová

MUDr. Yvetata Svobodova - anesteziologAnesteziolog

Samostatně pracující anesteziolog se sedmnáctiletou klinickou praxí. Podávání anestezií ve všech chirurgických oborech se zvláštním zaměřením na anestezii a analgezii v porodnictví.Atestace II.stupně v oboru ARO.
Registrace : Česká lékařská komora , registrační číslo 5137727168

Profesionální praxe

 • Anestar s.r.o., Praha,Česká republika 2008 – 2009
  - Podávání ambulantní a semiambulantní anestezie v nestátních zdravotnických zařízeních města Prahy.
  - Výběr pacientů,kteří jsou schopni podstoupit operační výkon v ambulantním režimu na základě vyhodnocování anesteziologického rizika.Indikace doplňujících předoperačních vyšetření a odborných konzultací.
  - Analýza zdravotnické dokumentace a aktuálních vyšetřní,diskuse s pacientem a formulace individuálního plánu anestezie. Vyhodnocování pravděpodobnosti možných komplikací a stanovení postupu jejich prevence a řešení.
  - Poskytování anestezie s využitím moderních anestetik s rychlou metabolizací a multimodulárních technik tlumení pooperační bolesti. Monitorace zotavení po anestezii a deteminace schopnosti propuštení na základě anesteziologických skórovacích systémů.
  - Aktualizace operačních rozvrhů s cílem maximální flexibility pro pacienty.
 • Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika 2006 – 2007
  - Podávání celkové anestezie,neuroaxiální anestezie a blokád periferních nervů u pacientů všech rizikových skupin pro elektivní i urgentní operační výkony v oborech obecná chirurgie, hrudní chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, ortopedie,gynekologie a porodnictví a ORL.
  - Indikace rozsahu periperačního monitorování včetně invazivních monitorovacích postupů.Využívání sofistikované anesteziologické monitorovací techniky.
  - Klinická výuka rezidentů,facilitace výběru nejvhodnějšího způsobu anestezie, řešení komplikcí souvisejících s podáním anestezie s cílem minimalizovat a eliminovat negativní outcome.
  - Anesteziologický konzultant pro JIP chirurgických oddělení.
 • ÚPMD Praha, Česká republika 2002 - 2005
  - Získání pozice anesteziologického konzultanta na největší porodnické klinice ČR.
  MUDr. Yveta Svobodová- Přispění k významnému navýšení využití a dostupnosti epidurální analgezie při spontánním porodu na základě předchozí vědecké studie a klinické zkušenosti.
  - Vytvoření univerzální dokumentace pro porodnickou analgezii s cílem sběru dat a usnadnění statistiky.
  - Přímá spolupráce s výrobci epidurálních setů a jehel.Testování nových typů jehel pro spinální anestezii s cílem minimalizovat výskyt bolestí hlavy jako komplikace tohoto typu anestezie.
  - Vedení perioperační péče o těhotné pacientky trpící preeklampsií, HELLP syndromem, akutním porodnickým krvácením, těhotenským diabetem a chorobami srdce a ledvin.
  - Vypracování efektivního postupu pooperačního tlumení bolesti se zvláštním zřetelem k PCA / pacientem kontrolovaná analgezie / .
  - Poskytování kombinované anestezie pro rozsáhlé operační výkony v gynekologické onkochirurgii.
 • Nemocnice Liberec, Česká republika 1993 – 2002
  - Výcvik v podávání anestezie ve všech chirurgických oborech vyjma kardiochirurgie a specializované dětské chirurgie. Získání zkušenosti v intenzivní péči na lůžkovém oddělení ARO.Zajišťování resuscitace pro všechna oddělení nemocnice.
  - Člen regionálního trauma-týmu. Vstupní hodnocení pacientů s traumatem na základě skórovacích systémů. Podávání anestezie a simultánní intenzivní péče v průběhu doplňujících vyšetření a pro okamžitou chirurgickou intervenci v závislosti na typu poranění a hemodynamické stabilitě pacienta.
  - Participování na klinické studii v podávání spinální anestezie u císařského řezu jako metody první volby s cílem minimalizovat mateřské riziko a útlum novorozence.
  - Dopňkový výcvik v postupech při obtížné intubaci.
 • Nemocnice Tanvald, Česká republika 1992 – 1993
  - Výcvik v obecných lékařských postupech.Asistence u malých chirurgických operací. Péče o pacienty na oddělení chirurgie a interního oddělení.
  - Zajišťování transportu pacientů do regionálních nemocnic vyššího typu.

Profesionální vzdělání

 • 2004 Atestace II. stupně v oboru ARO, FN Motol, Praha
 • 1995 Atestace I. stupně v oboru ARO, FN Motol, Praha
 • 1986 – 1992 Masarykova Univerzita, fakulta všeobecného lékařství, Brno

Váš příběh