STITEK_ZAVOLAME


Bezbolestná liposukce ultrazvukem

Liposukce ultrazvukem může být buď invazivní nebo neinvazivní. Při invazivní liposukci ultrazvukem je krátký operační čas. Výjimačně může ovšem dojít k drobnému popálení kůže a struktur pod tukovou vrstvou a tak mnohá pracoviště od této techniky upouštějí.

Neinvazivní ultrazvuková liposukce probíhá mimotělně. Energie vzniklá ultrazvukem je mířena (fokusována) na jedno místo. Technika podle dosavadních zkušeností našich i převzatých nepřináší uspokojivé výsledky co do redukce tukové tkáně.

Vzhledem k nejasným názorům na liposukci ultrazvukové liposukce  t.č.neprovádíme.