STITEK_ZAVOLAME


Vlasy jako zamlada – bujná kštice pomocí transplantace vlasů

Obraťte se na nás. Používáme novinku - přístroj Punch Hair Matic, který odebere až 600 štěpů za hodinu.

S holými místy na hlavě se někdo nemusí smířit. Transplantace vlasů je již běžným zákrokem. Účinně vyřeší palčivý problém, který trápí nejen muže, ale i ženy. Vlasy jsou důležitou částí dojmu, který člověk na své okolí zanechá. Navrácení pocitu jistoty ze sebe samého je jen jeden z důvodů, proč se pro transplantaci rozhodnout. Její efekt je trvalý, na rozdíl od léků, které často slibují nemožné.

V čem transplantace spočívá?

Obecně lze říci, že pro transplantaci se využívá vlastních vlasů pacienta. Štěpy se přenáší na holou nebo řídkou část hlavy. Během jednoho ošetření je možné transplantovat až 1.500 štěpů. Není tedy možné operaci provést na zcela lysé hlavě. Transplantace vlasů se dělí na tři části. V první etapě vás čeká odběr vlasových štěpů. V druhé části si lékař připraví lůžka (dírky) pro nové implantované štěpy. Implantační otvory jsou stejně velké jako odběrová jehla. Štěpy přesně kopírují tvar a rozměry dírek, do který jsou implantovány.

Třetí krok obsahuje samotnou implantaci štěpů do připravených lůžek pomocí speciálního  nástavce.  Zákrok je zcela bezbolestný. Jediný nepříjemný pocit může pacientovi působit aplikace lokální anestezie.

/akne /akne

Co přináší moderní transplantace?

Za desítky let od prvních pokusů se metody několikanásobně zdokonalily. Ve světě se dnes nejčastěji využívají dva přístupy, FUT (Follicular Unit Transplant) a FUE (Follicular Unit Extraction).

Robotická transplantace metodou FUE je bezbolestná, ve srovnání s jinými technikami trvá o polovinu kratší dobu. Důležité je, že se při ní nepoužívá skalpel. Pacient domů odchází po 1 hodině. Rekonvalescence netrvá dlouho, za 3 až 5 dní se opět může vrátit do práce. Omezení je tak minimální. Nehrozí u ní téměř žádné riziko krvácení nebo infekce.“

MUDr. Marta Moidlová
Primářka kliniky LaserPlastic

Jak budou vlasy po transplantaci vypadat?

Na hlavě nezůstane žádná jizva a vlasy působí velmi přirozeně. Při starých postupech nové vlasy vyrůstaly po více z jednoho místa a mezi těmito body zůstávaly mezery. Po operaci tak hlava vypadala jako u staré dětské panenky. To je u moderní propracované metody transplantace minulostí. Vlasy jsou přirozeně také díky tomu, že korektním umístěním štěpu rostou správným směrem. To je také velmi důležité.

Rozsah transplantace si pacient určí sám. Lékař obnoví vlasové kořínky podle jeho přání. Na konzultaci však doporučí výslednou podobu, aby se pacient nerozhodl pro transplantaci na místo, kde by to působilo nepřirozeně.