STITEK_ZAVOLAME


Ceník předoperačního vyšetření

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

Ceník předoperačního vyšetření

Ceník předopračního vyšetření
Interní vyšetření + odběr biologického  materiálu pro celkovou ansestezii 1.500,- Kč
Odběr biologického materiálu pro lokální anestezii 400,- Kč

Více informací naleznete na stránce Předoperační vyšetření.

Naše klinika zajišťuje během hospitalizace nepřetržitý 24hodinový odborný dohled lékařem s anesteziologicko-resuscitační specializací.