Anestservis

Anestservis

Anestservis

MUDr. Gabriela Andonová

1984 – 1990  - 3.lékařská fakulta UK
1990 – 1991  - FN Motol sekundární lékař na Klinice anesteziologie a resuscitace
1991 – 1998  - FN Na Královských Vinohradech – sekundární lékař KAR
1996             - Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace I. Stupně|
1998 – 2000  - Nemocnice na Bulovce – sekundární lékař KAR
2000             - Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně
2000             - Kurz svodné a porodnické analgézie – Nemocnice na Bulovce
2001             - Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe a pro výkon funkce odborného zástupce a konzultanta
2001 – 2002  - nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem – primář anesteziologického oddělení
2002 – 2005  - Ústav péče o matku a dítě v Podolí – sekundární lékař ARO
2005 – 2013  - Anestar s.r.o. - samostatně pracující lékař anesteziolog
2010 -  2011 - Klinika estetické medicíny GHC – samostatně pracující lékař anesteziolog
2014 – dosud - Anestservis – společnost pro anesteziologický servis a poradenství – spoluvlastník

Jazykové znalosti :

 • srbština – perfektně (C 2)
 • chorvatština – perfektně (C2)
 •  angličtina – středně pokročile (B1)
 • španělština -  mírně pokročile (A2)
 • němčina -  začátečník (A1)

Další dovednosti:

 • lektor jógy
 • přednášková činnost v oboru

   

MUDr. JERIOVÁ JANA

Vzdělání - FVL UK-Praha, obor Všeobecné lékařství....1980-1987 

Postgraduální vzdělání

 • atestaceI. st. v oboru anestez. a resuscitace…1993
 • certifikát Foundation for European Education in Anest.... 1997
 • certifikát porodnické analgezie a anestezie. 1998
 • specializace v oboru anest. a resuscitace....2007 

Zaměstnání

1987-1990 Katedra biofyziky a nukleárni mediciny (vědecký aspirant)
1990-2007 KIlinika anesteziol. A resuscitace FN KV (sekundární lékař)
2006-2007 Nemocnice Brandýs/Labem (ARO) 
2008-2013 Ústav pro péči o matku a dítě-Podolí (ARO)
2013-registrovaný anesteziolog

Náš tým