prof. MUDr. ANDREJ SUKOP, Ph.D.

prof. MUDr. ANDREJ SUKOP, Ph.D.

Plastický chirurg

prof. MUDr. ANDREJ SUKOP, Ph.D.

V rámci stáží měl možnost pracovat na stážích na neurochirurgii, kardiochirurgii, jednou se zúčastnil stáže na plastické chirurgii. Tam měl možnost asistovat operaci pod mikroskopem. Tato stáž rozhodla o jeho další kvalifikaci a směru, kterým se vydal. O rok později byl vypsán konkurz na plastickou chirurgii ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a bylo rozhodnuto.

Kvalifikace

Od roku 1987 do roku 1993 vystudoval I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1993. V roce 1996 získal atestaci I. stupně z chirurgie. V roce 2001 získal atestaci z plastické chirurgie. V roce 2006 úspěšně obhájil svou disertační práci na téma: Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím, školitelkou byla tehdy ještě doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc., dnes již prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc., a konzultantem byl doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

Praxe a odbornost

Od roku 2015 je přednosta Kliniky plastické chirurgie FNKV, III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 je vedoucí lékař plastické chirurgie na Klinice laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie LaserPlastic. Od roku 2014 je docent plastické chirurgie, III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 • od roku 2015 – přednosta Kliniky plastické chirurgie FNKV, 3. LF UK,

 • od roku 2005 – vedoucí lékař plastické chirurgie na Klinice laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie – LaserPlastic,

 • od roku 2014 – je docentem plastické chirurgie, 3. lékařská fakulta UK,

 • 2004-2014 – odborný asistent 3. lékařská fakulta UK,

 • 2009–2014 – vedoucí lékař lůžkového oddělení – Klinika plastické chirurgie FNKV,

 • 1996–2009 – vedoucí lékař operačních sálů – Klinika plastické chirurgie FNKV,

 • 1993–1996 – sekundární lékař chirurgického oddělení v Brandýse nad Labem.

Členství a certifikace

 • ISAP (International Society of Aestetic Plastic Surgery),

 • ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery),

 • EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic of Aesthetic Plastic Surgery),

 • IPRAS (International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery),

 • společnost plastické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,

 • společnost chirurgie ruky ČLS J. E. Purkyně (2014 ve výboru společnosti),

 • společnost estetické chirurgie ČLS J. E. Purkyně,

 • společnost rehabilitace ruky ČLS J. E. Purkyně (2012,2013,2014 ve výboru společnosti).

Co můžete čekat

 • odbornost a profesionalitu,

 • více než 25 let zkušeností,

 • osobní přístup.

Přečtěte si víc o specializaci Doc. MUDr. Sukopa, Ph.D. a dále o absolvovaných stážích, publikacích a přednáškách

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Profesionální profil a specializace:

 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie se zvl. specializací plastická chirurgie
 • Školitel PDSB Experimentální chirurgie - oborová rada 1. LF UK
 • Školitel na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedry plastické chirurgie
 • Licence České lékařské komory: vedoucí lékař – primář pro obor plastická chirurgie
 • Oponent Interní grantové agentury ČR (IGA)
 • Recenzent Aesthetic Plastic Surgery
 • Recenzent Časopis LKS (odborný recenzovaný měsíčník České stomatologické komory)
 • Držitel osvědčení o způsobilosti podle § 17 zák. ČNR č. 246/1992 Sb. vydané Ústřední komisí pro ochranu zvířat na základě absolvování kvalifikační přípravy a složení zkoušky
 • Certifikát pro odbornou způsobilost v estetické chirurgii
 • Certifikát se specializací na DRG systém a MKN klasifikaci
 • Certifikát pro práci s lasery
 • Řidičský průkaz (A,B, C, E)
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Práce s PC (Windows, Office, MAC-OS, databáze UNIS)
 • Chirurgie ruky (mikrochirurgie, replantační chirurgie, rekonstrukce)
 • Vrozené vývojové vady obličeje, ruky, hrudníku, genitálu
 • Uzávěry defektů (kožní transplantace, lalokové posuny, volné přenosy tkání mikrochirurgickou technikou)
 • Rekonstrukce a chirurgie prsu
 • Kosmetická chirurgie (celé spektrum)
 • Onkochirurgie se specializací na děti
 • Traumatologie ruky a obličeje

Odborné stáže, kongresy:

 • Belgie – Antwerpy /1990/
 • USA – San Diego /1998/
 • Brno – prof. J. Veselý, mikrochirurgie /2000/
 • Rusko – St.Petersburg /2004/
 • Sýrie – Lattakia /2004/
 • Rakousko- Vídeň /2006/
 • Velká Britanie – Londýn /2007/
 • Austrálie – Melbourne /2008/
 • Švédsko – Stockholm /2009/
 • Švédsko – Stockholm /2010/
 • USA – San Francisco /2010/
 • USA – Dallas /2011/
 • Švedsko – Stockholm /2011/
 • Kanada – Vancover /2011/
 • Taiwan – Chang Gung Memorial Hospital /2011/
 • Česká republika – Plzeň /2012/
 • Itálie – Řím /2012/
 • Švýcarsko – Genova /2012/
 • Taiwan – Fellowship prof. Fu-Chen Wei , mikrochirurgie, Chang Gung Memorial Hospital /22.10.-5-11.2012/
 • Chile – Santiago /2013/
 • Maďarsko – Budapešť /2014/
 • Charlottesville – USA /2014/

Seznam publikací Doc. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., 2006-2014; počet citací z WOS k 18.8.2014

A. MONOGRAFIE
2013

 • SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7492-080-6.

B. KAPITOLY
2011

 1. SUKOP, Andrej. 6 Onemocnění horní končetiny vyvolaná infekcí. In: PILNÝ, Jaroslav, SLODIČKA, Roman, et al. Chirurgie ruky. 1. vyd. Praha: Grada Publ., 2011, s. 81-92. ISBN 978-80-247-3295-4.

2013

 1. BROŽ, Ludomír, SUKOP, Andrej. 9 Termická poranění ruky. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 161-162. ISBN 978-80-7492-080-6.
 2. DRÁČ, Pavel, SUKOP, Andrej. 8 Poranění skeletu ruky. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 127-160. ISBN 978-80-7492-080-6.
 3. HELLMUTH, Tomáš, SCHMORANZOVÁ, Alena, SUKOP, Andrej, DRÁČ, Pavel. 5 Extenzory. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 73-87. ISBN 978-80-7492-080-6.
 4. NAŇKA, Ondřej, SUKOP, Andrej. 1 Anatomie. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 3-31. ISBN 978-80-7492-080-6.
 5. OTÁHAL, Michal, SUKOP, Andrej. 3 Anestezie. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 47-54. ISBN 978-80-7492-080-6.
 6. SCHMORANZOVÁ, Alena, HELLMUTH, Tomáš, SUKOP, Andrej. 4 Flexory. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 57-71. ISBN 978-80-7492-080-6.
 7. SUKOP, Andrej, FIALOVÁ, Kateřina. 10 Jiná poranění ruky. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 163-170. ISBN 978-80-7492-080-6.
 8. SUKOP, Andrej, HÝŽA, Petr. 7 Amputace a ztrátová poranění. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 93-125. ISBN 978-80-7492-080-6.
 9. SUKOP, Andrej, MĚŠŤÁK, Ondřej. 6 Poranění nehtu. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 89-91. ISBN 978-80-7492-080-6.
 10. SUKOP, Andrej. 1 Funkční vyšetření a operační přístupy. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 33-46. ISBN 978-80-7492-080-6.
 11. SUKOP, Andrej. 11 Replantační chirurgie. In: SUKOP, Andrej, et al. Akutní poranění ruky. 1. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 171-184. ISBN 978-80-7492-080-6.

C1. ODBORNÉ VĚDECKÉ ČLÁNKY V ZAHRANIČNÍCH ČASOPISECH S IF

2006

 • DUŠKOVÁ, Markéta, SOSNA, Bohuslav, SUKOP, Andrej. Moustache reconstruction in patients with cleft lip: (Final aesthetic touches in clefts-Part II). Journal of Craniofacial Surgery. 2006, 17(5), 833-836. ISSN 1049-2275. DOI: 10.1097/01.scs.0000223197.87976.7e. IF: 0.739/2006.

2007

 • SUKOP, Andrej, NAŇKA, Ondřej, DUŠKOVÁ, Markéta, TVRDEK, Miroslav, KUFA, Roman, MĚŠŤÁK, Ondřej, HAUSCHWITCOVÁ, Lenka. Clinical anatomy of the dorsal venous network in fingers with regard to replantation. Clinical Anatomy. 2007, 20(1), 77-81. ISSN 0897-3806. DOI: 10.1002/ca.20287. IF: 0.626/2007.
  Citace WOS:  1

2009

 • SUKOP, Andrej, DUŠKOVÁ, Markéta, TVRDEK, Miroslav, LEAMEROVÁ, Eva, ČAKRTOVÁ, Marie. "Coagulum Suction": A Simple Trick for the Reduction of Postoperative Hematoma Associated with Facelift. Aesthetic Plastic Surgery. 2009, 33(6), 838-842. ISSN 0364-216X. DOI: 10.1007/s00266-008-9297-5. IF: 1.179/2009.
  Citace WOS:  1

2011

 • MĚŠŤÁK, Jan, SUKOP, Andrej, MĚŠŤÁK, Ondřej. Use of Deepithelialized Flap in Mammoplasties: Simple Method With Excellent Results. Aesthetic Plastic Surgery. 2011, 35(6), 1106-1111. ISSN 0364-216X. DOI: 10.1007/s00266-011-9745-5. IF: 1.407/2011.
  Citace WOS:  1

2012

 • MĚŠŤÁK, Ondřej, MĚŠŤÁK, Jan, POKORNÁ, Kateřina, BRŮNA, Josef, SUKOP, Andrej. Unusual regression of severe recurrent lymphatic malformation of a face after contraception and pregnancy. Gynecological Endocrinology. 2012, 28(10), 764-766. ISSN 0951-3590. DOI: 10.3109/09513590.2012.664190. IF: 1.303/2012.
 • MĚŠŤÁK, Ondřej, KULLAC, Robert, MĚŠŤÁK, Jan, NOSEK, Alex, KRAJČOVÁ, Aneta, SUKOP, Andrej. Evaluation of the Long-Term Stability of Sheath Plication Using Absorbable Sutures in 51 Patients with Diastasis of the Recti Muscles: An Ultrasonographic Study. Plastic and Reconstructive Surgery. 2012, 130(5), 714E-719E. ISSN 0032-1052. DOI: 10.1097/PRS.0b013e318267d806. IF: 3.535/2012.
  Citace WOS:  1

2014

 • MĚŠŤÁK, Ondřej, MATOUŠKOVÁ, Eva, SPURKOVÁ, Zuzana, BENKOVÁ, Kamila, VESELÝ, Pavel, MĚŠŤÁK, Jan, MOLITOR, Martin, SUKOP, Andrej. Mesenchymal stem cells seeded on cross-linked and non-cross-linked acellular porcine dermal scaffolds for long-term full-thickness hernia repair in a small animal model. Artificial Organs. 2014, 38(7), 572-579. ISSN 0160-564X. DOI: 10.1111/aor.12224. IF: 1.870/2013.
 • MĚŠŤÁK, Ondřej, SUKOP, Andrej, HSUEH, Yu-Sheng, MOLITOR, Martin, MĚŠŤÁK, Jan, MATĚJOVSKÁ, Jana, ZÁRUBOVÁ, Lucie. Centrifugation versus PureGraft for fatgrafting to the breast after breast-conserving therapy. World Journal of Surgical Oncology. 2014, 12(1, Article Nr. 128), 1-8. ISSN 1477-7819. DOI: 10.1186/1477-7819-12-178. IF: 1.200/2013.

C2. ODBORNÝ VĚDECKÝ ČLÁNEK V ZAHRANIČNÍM ČASOPISE BEZ IF

2006

 • SUKOP, Andrej, KUFA, Roman, DUŠKOVÁ, Markéta. Late arteriovenous fistula after finger replantation. European Journal of Plastic Surgery. 2006, 28(6), 421-425. ISSN 0930-343X. DOI: 10.1007/s00238-005-0787-2.

2013

 • MĚŠŤÁK, Ondřej, MĚŠŤÁK, Jan, BOHÁČ, Martin, EDRISS, Ahmed, SUKOP, Andrej. Breast Reconstruction after a Bilateral Mastectomy Using the BRAVA Expansion System and Fat Grafting. Plastic and Reconstructive Surgery Global Open. 2013, 1(8), e71. ISSN 2169-7574. DOI: 10.1097/GOX.0000000000000022.

2014

 • MĚŠŤÁK, Ondřej, ŠPŮRKOVÁ, Zuzana, BENKOVÁ, Kamila, VESELÝ, Pavel, HROMÁDKOVÁ, Veronika, MILETÍN, Jakub, JÚZEK, Robert, MĚŠŤÁK, Jan, MOLITOR, Martin, SUKOP, Andrej. Comparison of Cross-linked and Non-Cross-linked Acellular Porcine Dermal Scaffolds for Long-term Full-Thickness Hernia Repair in a Small Animal Model. Eplasty. 2014, 14(e22), 172-183. ISSN 1937-5719.

C3. ODBORNÝ ČLÁNEK V ČESKÉM A SLOVENSKÉM ČASOPISE BEZ IF

2002

 • SUKOP, Andrej, URBAN, Karel, TVRDEK, Miroslav. Types of vascular reconstructions in replantations of distal parts of the fingers. Acta Chirurgiae Plasticae. 2002, 44(4), 132-135. ISSN 0001-5423.

2004

 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, DUŠKOVÁ, Markéta, KUFA, Roman, VÁLKA, Jan, VESELÝ, Jiří, STUPKA, I. History of Upper Extremity Replantation in the Czech Republic and Worldwide. Acta Chirurgiae Plasticae. 2004, 46(4), 99-104. ISSN 0001-5423.

2005

 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, KUFA, Roman. The primary use of venous grafts in thumb replantation. Acta Chirurgiae Plasticae. 2005, 47(4), 103-106. ISSN 0001-5423.
 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, DUŠKOVÁ, Markéta, PADĚRA, Jiří. Degloving injury - the use of combination of free fasciocutaneous sensitive flap and pedicle flaps for reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae. 2005, 47(4), 107-111. ISSN 0001-5423.
 • SUKOP, Andrej, KUFA, Roman. Primární chirurgické ošetření amputací prstů a jejich indikace k replantaci. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2005, 72(2), 129-133. ISSN 0001-5415.

2007

 • ČAKRTOVÁ, Michaela, KUDEROVÁ, Jiřina, LEAMEROVÁ, Eva, TVRDEK, Miroslav, SUKOP, Andrej. Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad. Pediatrie pro praxi. 2007, 8(6), 343-346. ISSN 1213-0494.

2008

 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, LEAMEROVÁ, Eva, HAAS, Michal. Primary reconstruction of arterial supply in the palm after an injury: a case study. Acta Chirurgiae Plasticae. 2008, 50(3), 77-80. ISSN 0001-5423.

2009

 • HÝŽA, Petr, VESELÝ, Jiří, SCHWARZ, Daniel, VAŠKŮ, Anna, STREIT, Libor, CHOUDRY, Umar, SUKOP, Andrej. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta Chirurgiae Plasticae. 2009, 51(1), 15-19. ISSN 0001-5423.
 • SUKOP, Andrej, CIBULA, David, DUŠKOVÁ, Markéta, TVRDEK, Miroslav, SLÁMA, Jiří, PAVLIŠTA, David, HÝŽA, Petr. Reconstruction of defect after radical vulvectomy by the use of four-flap local transfer - a case report. Acta Chirurgiae Plasticae. 2009, 51(2), 41-44. ISSN 0001-5423.
 • HÝŽA, Petr, VESELÝ, Jiří, SCHWARZ, Daniel, VAŠKŮ, Anna, CHOUDRY, Umar, STREIT, Libor, BISTONI, G., SUKOP, Andrej. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta Chirurgiae Plasticae. 2009, 51(1), 21-25. ISSN 0001-5423.

2010

 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, DUŠKOVÁ, Markéta, HÝŽA, Petr, HAAS, Michal, BAYER, Jiří. Nasal reconstruction in children with the combination of nasolabial and island flaps. Acta Chirurgiae Plasticae. 2010, 52(1), 3-6. ISSN 0001-5423.
 • SUKOP, Andrej, MALIŠ, Josef, TVRDEK, Miroslav, HÝŽA, Petr, HAAS, Michal, KYNČL, Martin, KODET, Roman. Diagnostic dilemmas of infantile sarcoma of the forearm. Acta Chirurgiae Plasticae. 2010, 52(1), 19-21. ISSN 0001-5423.
 • SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav, LEAMEROVÁ, Eva. Plastické operace a zákroky u dětských úrazů. Sanquis. 2010, -(77), 79-80. ISSN 1212-6535.

2011

 • BROŽ, Ludomír, ŠUCA, Hubert, SUKOP, Andrej. Zábavná pyrotechnika v ruce amatéra. Hojení ran. 2011, 5(5), 16-17. ISSN 1802-6400.

2013

 • SUKOP, Andrej, HERÁČEK, Jiří, MĚŠŤÁK, Ondřej, BORSKÝ, Jiří, BAYER, Jiří, SCHWARZMANNOVÁ, Klára. Penis augmentation by application of silicon material: complications and surgical treatment. Acta Chirurgiae Plasticae. 2013, 55(2), 31-33. ISSN 0001-5423.

2014

 • SUKOP, Andrej, FIBÍR, Aleš, DRÁČ, Pavel, HELLMUTH, Tomáš, SCHMORANZOVÁ, Alena, MĚŠŤÁK, Ondřej. Chirurgická léčba zastaralých poranění extenzoRŮ v zóně I. Ortopedie. 2014, ISSN 1802-1727. - V tisku

D1. UČEBNÍ TEXTY

2009

 • DUŠKOVÁ, Markéta, BAYER, Jiří, ČAKRTOVÁ, Michaela, DŘEVÍNKOVÁ, Eva, HAAS, Michal, LEAMEROVÁ, Eva, MÁLEK, Jiří, SUKOP, Andrej, ŠTURMA, Jan, VOBOŘIL, René. Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009. 139 s. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • DUŠKOVÁ, Markéta, BAYER, Jiří, ČAKRTOVÁ, Michaela, DŘEVÍNKOVÁ, Eva, HAAS, Michal, LEAMEROVÁ, Eva, MÁLEK, Jiří, SUKOP, Andrej, ŠTURMA, Jan, VOBOŘIL, René. Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 2009. 149 s. ISBN 978-80-254-4657-7.

2010

 • DUŠKOVÁ, Markéta, BAYER, Jiří, ČAKRTOVÁ, Michaela, DŘEVÍNKOVÁ, Eva, HAAS, Michal, LEAMEROVÁ, Eva, SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav. Plastická chirurgie: Učební texty pro studenty 3. LF [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010. 120 s. ISBN 978-80-254-8780-8.
 • DUŠKOVÁ, Markéta, BAYER, Jiří, ČAKRTOVÁ, Michaela, DŘEVÍNKOVÁ, Eva, HAAS, Michal, LEAMEROVÁ, Eva, SUKOP, Andrej, TVRDEK, Miroslav. Plastic Surgery: Textbook for Students of 3. FM CU [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010. 125 s. ISBN 978-80-254-8781-5.

D2. KAPITOLY V UČEBNÍCH TEXTECH

2009

 • ČAKRTOVÁ, Michaela, SUKOP, Andrej. Asepse, antisepse, prostředky a typy sterilizace a dezinfekce. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Úvod do chirurgie: Učební text pro studenty 3. LF UK [CD ROM]. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 26-31. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • ČAKRTOVÁ, Michaela, SUKOP, Andrej. Asepsis, antisepsis, means and types of sterilization, and disinfection. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Introduction to the Surgery: Textbook for Students of Third Faculty of Medicine Charles University in Prague [CD ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2009, s. 28-33. ISBN 978-80-254-4657-7.

2010

 • SUKOP, Andrej, DŘEVÍNKOVÁ, Eva. Hand injuries, diagnostics, treatment, physiotherapy. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Plastic Surgery: Textbook for Students of 3. FM CU [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010, s. 40-54. ISBN 978-80-254-8781-5.
 • SUKOP, Andrej, DŘEVÍNKOVÁ, Eva. Vrozené vývojové vady horní končetiny a ruky. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Plastická chirurgie: Učební texty pro studenty 3. LF [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010, s. 73-78. ISBN 978-80-254-8780-8.
 • SUKOP, Andrej, DŘEVÍNKOVÁ, Eva. Congenital anomalies of upper limb and hand. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Plastic Surgery: Textbook for Students of 3. FM CU [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010, s. 75-81. ISBN 978-80-254-8781-5.
 • SUKOP, Andrej, DŘEVÍNKOVÁ, Eva. Poranění ruky, diagnostika, léčba, rehabilitace. In: DUŠKOVÁ, Markéta, et al. Plastická chirurgie: Učební texty pro studenty 3. LF [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie, 2010, s. 38-52. ISBN 978-80-254-8780-8.

E. různé závažné práce

2013

 • MĚŠŤÁK, Ondřej, KULLAC, Robert, MĚŠŤÁK, Jan, NOSEK, Alex, KRAJČOVÁ, Aneta, SUKOP, Andrej. Reply: Evaluation of the Long-Term Stability of Sheath Plication. Plastic and Reconstructive Surgery. 2013, 131(5), 852E. ISSN 0032-1052. DOI: 10.1097/PRS.0b013e318287a02a. IF: 3.535/2012. - [letter]

Granty:

 1. Sukop A., Dušková M., Tvrdek M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L.:
  Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím (Gauk 57/2003 C)
  2003.
 2. Sukop A., Dušková M., Tvrdek M., Naňka O.,Měšťák O., Hauschwitcová L.:
  Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím
  (Gauk 96/2004 C) 2004-2005.
 3. Měšťák O.,Sukop A., Matějovská J., Zárubová L.:
  Využití fatgraftingu při rekonstrukci prsů po segmentektomii s iradiací
  (Gauk 268011) 2011-2013.
  DPP 50 hodin ročně 2011, 2012, 2013.

PGS studium - školitel:

Od roku 2010:

 • Příjmení a jméno doktoranda: Měšťák Ondřej, MUDr., 1. lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Doktorské studijní programy v biomedicíně
 • Příjmení, jméno, tituly a pracoviště školitele: Sukop Andrej, MUDr., PhD., Klinika plastické chirurgie, 3. Lékařská fakulta UK, Praha
 • Téma (název) dizertační práce: Užití biologických materiálů k náhradě tkání v plastické chirurgii

SVA ( studentská vědecká aktivita):

 • Sukop A., Hauschwitcová L, Dušková M., Tvrdek M., Naňka O., Budka Š.:
  Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím
  4.místo v hodnocení na Konferenci studentské vědecké aktivity 3.LF UK 2004
 • Sukop A., Měšťák O.:
  Dlouhodobé výsledky u rekonstrukce a replantace palce ruky
  5.místo v hodnocení na Konferenci studentské vědecké aktivity 3.LF UK 2004
 • Sukop A., Měšťák O.:
  Možnosti rekonstrukce cévního systému u replantací amputovaných prstů ruky
  4.místo v hodnocení na Konferenci studentské vědecké aktivity 3.LF UK 2005

Další tvůrčí činnost:

 • Sukop, Andrej: Rekonstrukce prsu. In: Rakovina prsu: průvodce pro boj s nemocí. Nejsi na to sama. [DVD].Praha : Dialog Jessenius, O.P.S 2010. [Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=1fwmOsKFRe4]

Přednášky:

 1. Sukop A., A.Glove´s injury – reconstruction of the combination FC free flap and clasic peduncular flap; San Diego, San Francisco – Klinický seminář Kliniky plastické chirurgie, Universita San Diego 20.6.1999
 2. Sukop A., Tvrdek M. Rukavicová skalpace - nová metoda rekonstrukce; Kongres chirurgie ruky, Brno,2001
 3. Sukop A., Tvrdek M. Primární rekonstrukce arcus palmaris superficialis u replantace ruky ve dlani; Kongres chirurgie ruky, Brno 2001
 4. Sukop A., Tvrdek M. Možnosti revaskularizace u replantací distálních částí prstů; Kongres chirurgie ruky, Brno, 2001
 5. Sukop A., Tvrdek M.Rekonstrukce palce částí II.metakarpu; Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Bratislava, 2002
 6. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M. Cévní zásobení prstů ve vztahu k replantacím; Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Košice, 2003
 7. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Neobvyklé cévní změny po replantaci prstů; Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Košice, 2003
 8. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M. Metody a techniky replantací distálních částí prstů; Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Košice, 2003
 9. Kufa R., Nejedlý A., Tvrdek M., Sukop A. Transpozice pahýlu prstu ruky na palec na dorzálním cévním systému ruky; Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Rožnov, 2003
 10. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Neobvyklé cévní změny po replantaci prstů; Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Rožnov, 2003
 11. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M. Metody a techniky replantací distálních částí prstů; Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Rožnov, 2003
 12. Kufa R., Kozák J., Nejedlý A., Tvrdek M., Linzer P., Sukop A., Paděra J., Ferra J. Rekonstrukce devastujícího poranění obličeje po střelném poranění; Celostátní sjezd plastických chirurgů s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 28.-29.5.2004
 13. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O, Kufa R. Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím; Celostátní sjezd plastických chirurgů s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 28.-29.5.2004
 14. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Primární transplantace šlachy m.palmaris longus u starších poranění hlubokých flexorů prstů ruky-kazuistika; Celostátní sjezd plastických chirurgů s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 28.-29.5.2004
 15. Sukop A., Naňka O., Tvrdek M., Dušková M., Kufa R., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O, Clinical Anatomy of Dorsal Venous Systém of Fingers; 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation, Košice, 28.6.-1.7.2004
 16. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R., Válka., Veselý J. Historie replantací; III. Demjénov deň, Slovenský kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Bratislava, 8.10.2004
 17. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Možnosti ošetření u zastaralých poranění hlubokých flexorů – primární transplantace šlachového štěpu; V. Slovenský kongres chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Bojnice, 21.-22.10.2004
 18. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O,. Anatomické zákonitosti dorzálního žilního řečiště prstů ruky; V. Slovenský kongres chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Bojnice, 21.-22.10.2004
 19. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Závažná dilacerující poranění ruky – rukavicové skalpace; IV. Dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc., Seč u Chrudimi, 25.-26.10.2004
 20. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O,. Anatomické zákonitosti dorzálního žilního řečiště prstů ruky; Vědecká konferenci 3.LF UK, Praha, 11.11.2004
 21. Sukop A., Měšťák O.: Dlouhodobé výsledky u rekonstrukce a replantace palce ruky; Vědecká konferenci 3.LF UK, Praha, 11.11.2004
 22. Kufa R., Sukop A. Facial Augmentation Usány the Substance SUB-Q; Symposium Lasery v Medicíně, Brno, 25.-27.11.2004
 23. Sukop A., Tvrdek M., Měšťák O., Kufa R., Stupka I. Srovnávací studie amputovaných palců po replantaci a rekonstrukci kostěným štěpem a senzitivním čínským lalokem; Celodenní seminář s mezinárodní účastí, ILF Praha, 18.12.2004
 24. Kufa R., Tvrdek M., Nejedlý A.,  Sukop A. Sledování anatomie prokrvení volně přenesených tkáňových celků v čase; Celodenní seminář s mezinárodní účastí, ILF Praha, 18.12.2004
 25. Sukop A., Tvrdek M., Kufa R. Primární užití cévních štěpů u replantace palce; Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm, 26.-27. 5. 2005
 26. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Kufa R., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O. Architecture of the Dorsal Venous Network in Fingers with Regard to Replantation ; 10th Congress ESPRAS, Vienna, 30.8.-3.9. 2005
 27. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Kufa R., Válka., Veselý J., Stupka I. Vývoj historie replantační chirurgie; 8. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Harachov, 2.-4.10.2005
 28. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O,. Anatomické zákonitosti dorzálního žilního řečiště prstů ruky; Vědecká konference 3.LF UK- sekce D Traumatologie, chirurgie, Praha, 14.11.2005
 29. Tvrdek M., Nejedlý A., Kletenský J.,Sukop. Rekonstrukce prsu volným TRAM lalokem – možná úskalí a komplikace; Kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí a 5. Demjénov deň, Nitra, 4.-5.5.2006
 30. Sukop A., Tvrdek M., Preiss M., Fiker V., Měšťák O. Význam počtu provedených cévních anastomóz u replantací; Kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí a 5. Demjénov deň, Nitra, 4.-5.5.2006
 31. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O,. Cévní zásobení distálních částí prstů versus prstů replantovaných; Vědecká konference 3.LF UK- sekce D Traumatologie, chirurgie, Praha, 20.11.2006
 32. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Měšťák O., Preiss M. The difference of the cold intolerance after digital replantation with different number of the arterial anastomosis; International Congress of Plastic Surgery, Hotel Continental Brno, 17.5.-19.5.2007
 33. Sukop A. Defektní poranění ruky; Panel 1. IX. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. České Budějovice, 22.-23.11.2007
 34. Sukop A. , Leamerová E., Tvrdek M., Fiker V., Sviták M.: Alternativa chirurgického ošetření ruptury dorzální aponeurózy prstů ruky. IX. Sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. České Budějovice, 22.-23.11.2007
 35. Sukop A. Mikrochirurgie urgentní a plánovaná, úrazy ruky. Konference: Ošetřovatelská péče na oddělení plastické chirurgie. Praha, Thomayerova nemocnice, 21.1.2008
 36. Sukop A., Duskova M., Tvrdek M., Leamerova E., Cakrtova M.: Coagulum suction: Simple Trick in the Facelift. 19 th Congress Internatonal Society of Aestetic Plastic Surgery. Melbourne, Australia 10.-13.2.2008
 37. Sukop A. Podzimní motolská setkání. Panelová diskuze-Hemangiomy. Praha, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, 10.10.2008
 38. Sukop A. , Leamerová E., Tvrdek M., Dušková M., Leamerová E.: Rekonstrukce poúrazového defektu nosního křídla u dítěte – kazuistika. Pravidelné národní symposium společnosti plastické chirurgie. Praha, 23.-25.10.2008
 39. Dušková M., Sukop A. , Haas M., Bayer J. Tvar a reliéf obličeje.: Pravidelné národní symposium společnosti plastické chirurgie. Praha, 23.-25.10.2008
 40. Heyduk P., Dušková M., Sukop A. , Haas M., Bayer J.: Význam hranice vlasů, obočí a řas pro přirozený vzhled rekonstrukce obličeje. Pravidelné národní symposium společnosti plastické chirurgie. Praha, 23.-25.10.2008
 41. Smutná V., Slezáková E., Váňová H., Sukop A. , Leamerová E.: Význam hranice vlasů, obočí a řas pro přirozený vzhled rekonstrukce obličeje. Pravidelné národní symposium společnosti plastické chirurgie. Praha, 23.-25.10.2008
 42. Haas M., Dušková M., Sukop A. , Bayer J. Problematika užití volných laloků při rekonstrukci obličeje. Pravidelné národní symposium společnosti plastické chirurgie. Praha, 23.-25.10.2008
 43. Sukop A. , Mališ J., Tvrdek M., Haas M., Fiker V.. Infantilní fibrosarkom. VII. slovenský kongres chirurgie ruky. Rajecké Teplice, Slovensko, 27.-28.11.2008
 44. Haas M., Bayer J., Dušková M., Sukop A. Problematika mikroanastomózy při rekonstrukci ruky. VII. slovenský kongres chirurgie ruky. Rajecké Teplice, Slovensko, 27.-28.11.2008
 45. Sukop A. , Tvrdek M., Haas M., Bayer J.. Rekonstrukce defektu po radikální vulvektomii čtyřlalokovým místním posunem (case report). Celoštátné sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou. 8. Demjénov deň. Hotel Partizán, Tále, Slovensko, 8.-9.10.2009
 46. Dušková M., Haas M., Bayer J., Sukop A. . Miniinvazivní izolovaný necklift.  Celoštátné sympózium plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie s medzinárodnou účasťou. 8. Demjénov deň. Hotel Partizán, Tále, Slovensko, 8.-9.10.2009
 47. Sukop A. , Tvrdek M., Haas M., Bayer J.. Možnosti ošetření u zastaralých poranění hlubokých flexorů v zóně II. – primární transplantace šlachového štěpu. X. Sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Regionální centrum Olomouc, 21.-23.10.2009
 48. Kletenský J., Skála M., et al.. Replantační chirurgie na klinice plastické chirurgie FNKV. X. Sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Regionální centrum Olomouc, 21.-23.10.2009
 49. Bayer J., Dušková M., Haas M., Sukop A.. Special medici supplies and material for aesthetic plastic surgery (Speciální léčebné přípravky a materiál pro estetickou plastickou chirurgii. 5. Středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní symposium s mezinárodní účastí, 20.-22.5.2010
 50. Haas M., Bayer J., Dušková M., Sukop A. Technologie v estetické plastické chirurgie. 5. Středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní symposium s mezinárodní účastí, 20.-22.5.2010
 51. Sukop A. Komplikace vzniklé po aplikaci silikonových hmot při zvětšení penisu a jejich možná léčba. 5. Středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní symposium s mezinárodní účastí, 20.-22.5.2010
 52. Sukop A. , Heracek J., Hyza P., Tvrdek M., Haas M., Bayer J.. Complications caused by an application of silicon material in the course of penis augmentation and its treatment. International Society of Aesthetic Plastic Surgery, 20th Congress. San Francisco, California, Moscone Convention Center. 14.-18.8.2010.
 53. Sukop A., Heracek J., Hyza P., Tvrdek M., Haas M., Bayer J.. Implantace penisu do skróta-jedna z možností řešení kožních defektů vzniklých po augmentaci penisu. Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie-nové postupy, komplikace, řešení. XVII. celodenní seminář s mezinárodní účastí, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, 4. 12. 2010
 54.  Tománek M., Sukop A., Borský J.. Laserová liposukce – pětileté zkušenosti. Plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie. Nové a osvědčené operační postupy. XVII. Vzdělávací sympózium s mezinárodní účastí. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 3. 12. 2011
 55. Sukop A., Tvrdek M., Bayer J., Schwarzmannová K., Měšťák O.. Rekonstrukce rukavicových skalpací kombinací volných a stopkovaných fasciokutanních laloků. XIV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, Skalský Dvůr, 3.-4. května 2012
 56. Sukop A., Kozák J., Leško R., Bayer J.. Rekonstrukce base spodiny lební volným svalovým lalokem. Mezinárodní sympózium společnosti plastické chirurgie 2012, Parkhotel Plzeň, 17.5.-19.5.2012
 57. Sukop A., Tvrdek M., Dřevínková E., Rashed T.. Rekonstrukce onychogrypozy u dítěte kostním štěpem a “cross finger” lalokem. Kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí a 9. Demjénov deň, Bratislava, 5.10.2012
 58. Sukop A.. Možnosti a trendy plastické chirurgie v České republice. Odborná celostátní konference: Novinky v medicíně a ošetřovatelství II. aneb vše zajímavé pro zdravotníky, Praha, KC Nemocnice Na Homolce, 23.11.2012
 59. Mališ J., Sukop A., Kozák J., Šmucler R.. Hemangiomy kojenců. XVIII. Vzdělávací sympózium s mezinárodní účastí. Nové postupy, komplikace, řešení. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 1. 12. 2012
 60. Sukop A., Kozák J., Leško R., Měšťák O., Bayer J.. Reconstruction of the defect of the rhinobasis after iatrogenic injury by free muscle flap. 17th World Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Espacio Riesco, Santiago, Chile, 24.2.-1.3.2013
 61. Sukop A., Bayer J., Schwarzmannová K., Měšťák O.. Způsob ošetření a následná péče ruptury dorzální aponeurózy prstů ruky;  XII. Kongres české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a I. Kongres české společnosti rehabilitace ruky, Horský hotel Sepetná, Beskydy, 14.-16.11. 2013
 62. Měšťák O., Molitor M., Mestak J., Sukop A. Outcomes after centrigugation versus puregraft for fatgrafting to the breast after breast-conserving therapy;  11th IQUAM Congress and Consensus Conference and 3rd IPRAS International Meeting of Plastic Surgery Trainees, Marriott Hotel, Budapest, Hungary 10.-13.4. 2014
 63. Měšťák O., Matouskova E., Vesely P., Mestak J., Molitor M., Mestak J., Sukop A. Mesenchymal stem cells seeded on cross-linked and non-cross-linked acellular porcine dermal scaffolds for long-term full-thickness hernia repair in a small animal model;  11th IQUAM Congress and Consensus Conference and 3rd IPRAS International Meeting of Plastic Surgery Trainees, Marriott Hotel, Budapest, Hungary 10.-13.4. 2014

Postery:

 1. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Naňka O., Budka Š., Hauschwitcová L., Měšťák O, Kufa R. Architektonika žilního řečiště prstů ruky ve vztahu k replantacím; Celostátní sjezd plastických chirurgů s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 28.-29.5.2004
 2. Sukop A., Tvrdek M., Dušková M., Padera J., Měšťák O, The combination of Free Fasciocutaneous Sensitive Flap and Pedicle Flaps for Reconstruction of a Degloving Injury. 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery in Berlin, 26.-30.6.2007

Abstrakta:

 1. HERÁČEK, J.; URBAN, M.; SOBOTKA, V.; SUKOP, A.; KUNCOVÁ, J.; LUKEŠ, M.; ZACHOVAL, R.; ZÁLESKÝ, M.; MINÁRIK, M.; MINÁRIKOVÁ, L.: Počet CAG opakování v genu pro androgenní receptor u hypospádie. Urológia. 2004, roč.10, č. 2, s. 31.
 2. HERÁČEK, J.; URBAN, M.; SOBOTKA, V.; SUKOP, A.; KUNCOVÁ, J.; LUKEŠ, M.; ZACHOVAL, R.; ZÁLESKÝ, M.; MINÁRIK, M.; MINÁRIKOVÁ, L.: Počet CAG-opakování v genu pro androgenní receptor u hypospádie. Česká urologie. 2004, roč. 8, č. 2, s. 14.
 3. HERÁČEK, J.; URBAN, M.; SOBOTKA, V.; SUKOP, A.; KUNCOVÁ, J.; LUKEŠ, M.; ZACHOVAL, R.; ZÁLESKÝ, M.; MINÁRIK, M.; MINÁRIKOVÁ, L.: CAG repeats-length in the androgen receptor gene in hypospadias. BJU International. 2004, vol. 94, no. 2, s. 64. ISSN 1464-4096. IF=2,089/04 ABSTRACT kongres
Skrýt více
Více

Reference

Videogalerie

Plastika víček - Doc. MUDr. Sukop

Operace MUDr. Sukop

Zavřít

Články od lékaře

Ňadra, věc žhavá!

Přečtěte si článek Ňadra, věc žhavá!, ve kterém se dozvíte spoustu věcí o ženském poprsí a jeho velikosti. Pomůžou vám bylinky v pilulkách či zázračné gely ke zvětšení prsou? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky kolem velikosti prsou zodpověděl Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D.

Celý článek Ňadra, věc žhavá ke stažení zde >>

Elixír mládí nebo plastická chirurgie

Hledáte efektivní řešení, jak omladit svůj obličej? Zaposlouchejte se do rozhovoru na Rádiu Impuls. Tentokrát byl hostem plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., který posluchačům objasnil všechna pro a proti faceliftingu.

Celý rozhovor "Elixír mládí nebo plastická chirurgie?" k poslechu zde >>.

"Prsologie"

Článek "Prsologie" publikovaný v časopise Maxim, řeší problém velikosti prsou. Plastický chirurg doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., který se na modelování prsou specializuje, mluví o zásadních změnách v ženském životě, které poznamenají krásu prsou. Ale i o optimálních velikostech ženských prs.

Celý článek "Prsologie" ke stažení zde

"Mít tak půvabný nosík…"

"Mít tak půvabný nosík…" - článek publikovaný v časopise Style seznamuje čtenáře s plastikami, lasery, implantáty či injekcemi. Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. radí, jak se stát mladším a jak si získat zpět své ztracené sebevědomí.

Celý článek "Mít tak půvabný nosík..." ke stažení zde >>

"Co bychom měli vědět o odstraňování vrásek pomocí laserů?"

"Co bychom měli vědět o odstraňování vrásek pomocí laserů?" – článek uveřejněný v časopise Madame, řeší otázku odstranění vrásek. Každá žena se tímto problémem v jisté fázi svého života zabývá. MUDr. Dagmar Frösslová a doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. radí, v jakém věku je nejvhodnější zákrok laserem podstoupit.

Celý článek "Co bychom měli vědět o odstraňování vrásek pomocí laserů?" ke stažení zde

Plastickou operaci chce patnáct žen ze sta

Plastickou operaci chce patnáct žen ze sta - článek publikovaný na portálu zdravi.idnes.cz -publikováno 20/12/2005 nárůst popularity plastických operací komentuje doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Plastickou operaci chce patnáct žen ze sta" ke stažení zde

Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad

Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad -publikace dostupná na stránkách vydavatelství SOLEN.CZ  06/2007-spoluautorem plastický chirurg doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celá publikace "Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad" ke stažení zde

Komplexy stranou. Kupte si krásu u chirurga

Komplexy stranou. Kupte si krásu u chirurga  - článek uveřejněný na zpravodajském serveru ONA.IDNES.CZ 19/09/2007 - ubezpečuje plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Komplexy stranou. Kupte si krásu u chirurga" ke stažení zde >>

VILMA CIBULKOVÁ - Zmenšená ňadra!

VILMA CIBULKOVÁ - Zmenšená ňadra!  článek uveřejněný na online magazinu AHAONLINE.CZ 27/09/2007 - operoval Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "VILMA CIBULKOVÁ - Zmenšená ňadra!" ke stažení zde >>

Unikátní operace lékařů z pražských Vinohrad: Michal Steinbauer (31) - Přišili mu utrženou nohu!

Unikátní operace lékařů z pražských Vinohrad: Michal Steinbauer (31) - Přišili mu utrženou nohu!  - článek uveřejněný na online magazinu AHAONLINE.CZ 24/06/2008 - Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Unikátní operace lékařů z pražských Vinohrad: Michal Steinbauer (31) - Přišili mu utrženou nohu!" ke stažení zde >>

Alice Bendová - plastika očních víček

Alice Bendová - plastika očních víček - článek uveřejněný na online magazinu AHAONLINE.CZ 30/06/2008 - operoval Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Alice Bendová - Další plastika!"ke stažení zde >>

Muž přišel o nohu, lékaři mu ji přišili zpět

Muž přišel o nohu, lékaři mu ji přišili zpět - článek publikovaný na portálu zpravy.idnes.cz -publikováno 13/06/2008  Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Muž přišel o nohu, lékaři mu ji přišili zpět" ke stažení zde >>

Krásná prsa? Žádný problém!

Krásná prsa? Žádný problém! - článek uveřejněný v časopise STYLE 11/2008 - článek komentuje primářka MUDr. Marta Moidlová a Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Krásná prsa? Žádný problém!" ke stažení zde >>

Modelace prsou: Dekolt, po kterém ženy touží...

Modelace prsou: Dekolt, po kterém ženy touží... - článek uveřejněný v časopise KATKA 39/2009 - na nejčastější dotazy odpovídá Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Modelace prsou: Dekolt, po kterém ženy touží..." ke stažení zde >> 

Dysmorfofobie aneb Chorobná posedlost vlastním vzhledem

Dysmorfofobie aneb Chorobná posedlost vlastním vzhledem  - článek uveřejněný na zpravodajském serveru NOVINKY.CZ 29/06/2009 - postoje komentuje plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Dysmorfofobie aneb Chorobná posedlost vlastním vzhledem" ke stažení zde >>

Modelace prsou

Pevná a půvabná článek uveřejněný na portále MLADÁŽANA.CZ 29/06/2009 - modelace prsů komentuje plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Celý článek "Pevná a půvabná" ke stažení zde >>

Práce mě dobíjí...

Práce mě dobíjí... - článek uveřejněný na internetovém portále plasticka-chirurgie.info 8/11/2009 - rozhovor s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D.

Celý článek "Práce mě dobíjí..." ke stažení zde >>

VYPADÁŠ SKVĚLE

VYPADÁŠ SKVĚLE - Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. hodnotí proměnu v pořadu vysílaného na ČT1 dne 6. 6. 2006 od 13:40

Myslím, že jsme viděli velice zdařilou přeměnu teenegera Petra v mladou osobnost, moderně oblékanou, můžeme mu bez váhání dát 95 %. Video ke zhlédnutí zde>>

Replantace

SAMA DOMA - Rozhovor  na téma Replantace s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. vysílaný na ČT1dne 19. 3. 2008 od 05:00

Podívejte se na pořad SAMA DOMA ČT1 Video k zhlédnutí zde >>.

Mikrooperace – příšívání

SAMA DOMA - Rozhovor  na téma Mikrooperace – příšívání s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. vysílaný na ČT1 dne 2. 6. 2009 od 12:30

Podívejte se na pořad SAMA DOMA ČT1 Video k shlédnutí zde >>.

Mladší o pár let

9. díl pořadu Mladší o pár let přivítal manžele Eliášovi. Jako první nastoupila MUDr. Marta Moidlová. Paní Boženě napíchla injekce botulotoxinu do čela, vyplnila rty a odstranila pigmentové skvrny na nosea bradavičky z obličeje. Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. provedl paní Boženě facelift obličeje a operaci horních a dolních víček. Panu Jiřímu pouze upravil oční víčka.

Podívejte se na devátý díl pořadu Mladší o pár let

Mladší o pár let

Osmého dílu pořadu Mladší o pár let se zúčastnil partnerský pár Miroslav a Jaroslava. Paní Jaroslava podstoupila čtyři zákroky, které byly provedeny během jedné operace. Pan Miroslav podstoupil operaci víčekliposukci podbradku. MUDr. Marta Moildová opět nasazuje své botulotoxinové injekce.

Mladší o pár let

7. díl seriálu Mladší o pár let navštívili manželé Petrovi. Ladislav podstoupil operaci horních a dolních víček, kterou provedl Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. laserové ošetření, které provedla MUDr. Marta Moidlová. Andrea podstoupila operaci nosu a u MUDr. Marty Moidlové podstoupila botulotoxin do čela a vložení implantátů do horního rtu.

Úprava horních i dolních víček

Na základě podobného životního osudu byly do 5.dílu pořadu Mladší o pár let vybrány paní Gabriela Westfálová a Martina Radová. Paní Martina podstoupila korekci víček odstranění pih na nose. Gábině byl proveden facelifting obličeje a také úprava horních i dolních víček.

Podívejte se na pátý díl pořadu Mladší o pár let

Mladší o pár let

Do prvního dílu pořadu Mladší o pár let se přihlásili manželé Jabůrkovi. MUDr. Marta Moildová se manželů osobně ujala a stanovila potřebnou diagnózu. Operaci provedl Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D..

operace víček

Paní Radoslava, účinkující v 10. dílu pořadu Druhá šance, si prošla celou řadou estetických zákroků. Jednou z operací byla operace víček.

Podívejte se na operaci víček, kterou provedl Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. v 10.dílu pořadu Druhá šance.

Lifting obličeje, facelift či omlazení obličeje

Lifting obličeje, facelift či omlazení obličeje - to je téma, které řeší Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. v pořadu Sama doma.

Podívejte se na pořad Sama doma s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. 

Operace očních víček

Do pořadu SAMA DOMA byl pozván Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., aby diváky seznámil s riziky operace očních víček.

Podívejte se na pořad SAMA DOMA ČT1 s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D.

Plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. operoval bez přestání 29 hodin!

Plastický chirurg Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. operoval bez přestání 29 hodin!

Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. byl dne 12. srpna 2011 hostem pořadu Dvojka na Českém rozhlasu. S moderátorkou Stanislavou Lekešovou si povídal mimo jiné o tom, jak operoval bez přestání 29 hodin. Operoval tehdy pána, který si uřezal všechny prsty na knižní řezačce.

Článek a zároveň audiozáznamu rozhovoru můžete zhlédnout zde>>

Hostem Radiožurnálu Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Kauza s nekvalitními silikonovými implantáty se dotkla řady žen. Nejen proto byl v pondělí hostem Radiožurnálu Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. Plastický chirurg mluvil mimo jiné i o reakci lidského organismu na implantáty.

Poslechněte si celý rozhovor zde >>.

Vyplatí se "investovat do výstřihu"?

Vyplatí se "investovat do výstřihu"? Tak zní název rozhovoru s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D., který najdete v Týdeníku Květy. Doktor Andrej Sukop v něm odhaluje současný trend v honbě za dokonalými křivkami. Přečtěte si názor odborníka i vy!

Celý rozhovor s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D. ke přečtení zde>>

Závislosti na plastikách

Přečtěte si nový článek s názvem Závislost na plastikách, který vyšel v časopisu Pestrý svět. Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. v něm odpovídá na otázky, o jaké zákroky je v současné době zájem, v jakém věku podstupují ženy a dívky plastické operace, nebo v jakých případech hovoříme o závislosti na plastikách.

Celý článek Závislost na plastikách ke zhlédnutí zde>>

Akutní poranění ruky

Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním. Mnohdy se jim ale nevěnuje dostatek pozornosti, což vede k dalším nutným operačním výkonům, často s nejistým výsledkem. Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. se proto věnoval spolu se svými kolegy sepsání manuálu s názvem Akutní poranění ruky. Jedná se o bohatě ilustrovanou monografii adresovanou především odborníkům z řad chirurgů, traumatologů, ortopedů a dalším lékařům. Pokud se o tuto problematiku zajímáte, vřele vám knihu doporučujeme.

Knihu Akutní poranění ruky můžete objednat zde>>

Operovat oční víčka dnes chtějí i muži

"Operace očních víček patří k nejčastěji prováděným úkonům estetické plastické chirurgie," potvrzuje vedoucí lékař plastické chirurgie kliniky LaserPlastic Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. A dále v článku uvádí, jak zákrok Plastika víček probíhá, jak dlouho trvá, jak je (ne)náročný, a že si ho oblíbili muži i ženy. Přečtěte si celý článek a zjistěte nové, zajímavé informace.

Celý článek Operovat oční víčka dnes chtějí i muži ke stažení zde>>

Rozhovor s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D.

Přečtěte si zajímavý rozhovor s Doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D., který byl zveřejněn na portálu zdravi.e15.cz. Zjistíte, jaká byla jeho cesta k medicíně, proč si oblíbil obor plastické chirurgie, co považuje na své práci za nejtěžší, jaký je jeho názor na české zdravotnictví nebo také alternativní medicínu a spoustu dalších informací.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde>>

Operace převislých víček

Přečtěte si příběh pacientky Doc. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., který provedl její operaci převislých víček. Pacientka vypráví den po dni, jak se odhodlala k zákroku, jak probíhal, co při něm cítila, a jak hodnotí výsledek.

 • 1. díl článku s názvem Jak jsem prokoukla v časopisu Marianne si stáhněte zde>>
 • 2. díl článku s názvem Jak jsem prokoukla v časopisu Marianne si stáhněte zde>>
 • 3. díl článku s názvem Jak jsem prokoukla v časopisu Marianne si stáhněte zde>>

Hostem hlavních zpráv na televizi Nova

Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. byl 20. února 2015 hostem hlavních zpráv na televizi Nova. Přiblížil zde divákům unikátní operaci pacientky, které vrták skalpoval hlavu a on ji spolu s týmem specialistů v podstatě vrátil znovu do života. Tato operace je důkazem, že v Česku (a také na klinice LaserPlastic) máme ty nejlepší odborníky a zdravotnictví je u nás na špičkové úrovni.

 • Celou reportáž a rozhovor s doktorem Sukopem můžete zhlédnout zde>> (najděte si čas 19:53)
 • Článek, fotografie a video k tématu můžete zhlédnout zde>>

mám zájem o konzultaci

Můžete se odhlásit z odběru kdykoliv.
Pro podrobnější informace klikněte na zásady ochrany osobních údajů.

získejte přehled o aktuálních novinkách

Aktuální přehled novinek, slev a akcí na týdenní bázi.

Můžete se odhlásit z odběru kdykoliv.
Pro podrobnější informace klikněte na zásady ochrany osobních údajů.

Náš tým