STITEK_ZAVOLAME


Liposukce ultrazvukem

Při ultrazvukové liposukci dochází ke štěpení membrán tukových buněk v podkoží. Obsah těchto buněk je vyprázdněn do mezibuněčného prostoru, odkud je odváděn lymfatickým systémem do jater, kde dochází ke zpracování. Odstranění těchto tukových buněk je tedy trvalé. Ultrazvuková liposukce je někdy využívaná jako doplňková metoda ke klasické liposukci, kvůli méně uspokojivým výsledkům.

Liposukce ultrazvukem je nová moderní metoda liposukce. Budete-li se rozhodovat pro liposukci ultrazvukem, máte před sebou dvě možnosti. Liposukci ultrazvukem invazivní nebo neinvazivní. Při invazivní liposukci může dojít k drobnému popálení kůže. Neinvazivní liposukce ultrazvukem probíhá mimotělně. Výsledky ovšem nejsou mnohdy uspokojivé.

Po 4 - 6-ti zákrocích může klient pozorovat první efekty zlepšení. Ovšem pro docílení optimálního efketu doporučujeme zákrok provádět 6 - 10 krát. Zákrok narozdíl od klasické liposukce probíhá bezbolestně až příjemně. Po zákroku je nutné dbát na správný stravovací, pitný a pohybový režim.

Máte zájem o tento zákrok, napište nám

Kde jste se o nás dozvěděli *