STITEK_ZAVOLAME


Laserové odstranění žilek, hemangiomů, ohně

Laserové odstranění ohně - před ošetřením

Laserové odstranění ohně - po 4 ošetřeních

Laserové odstranění ohně - před zákrokem

Laserové odstranění ohně - po zákroku

Před zákrokem

Po zákroku

Před odstraněním angiomu nad horním rtem

Po odstranění angiomu nad horním rtem