STITEK_ZAVOLAME


Odstranění křečových žil

zakreslení křečové žíly před operací

vyšetřeníkřečové žíly ultrazvukem před operací

před odstraněním křečových žil

po odstranění křečových žil

před odstraněním křečových žil

po odstranění křečových žil