STITEK_ZAVOLAME


Plasmový přístroj Portrait a frakční laser CO2

Před zákrokem

Po zákroku

Dekolt před zákrokem

Dekolt po zákroku

Před zákrokem

Po zákroku

Plasmový přístroj Portrait - Před zákrokem

Plasmový přístroj Portrait - Po zákroku