STITEK_ZAVOLAME


Transplantace vlasů

Fotka 7

Fotka 8

Implantace posledního vlasu

Implantace vlasů

Počet štěpů

Odebírání vlasového štěpu

Čištění vlasových štěpů

Odběr vlasového štěpu