STITEK_ZAVOLAME


Lipofilling, Lipografting - výplně vrásek vlastním tukem

Zákrok je vhodný pro ženy i muže, kteří chtějí napravit nerovnosti na kůži. Sjednejte si konzultaci.

Lipofilling a lipografting patří mezi techniky, pomocí kterých doplňujeme ohraničený a nedostatečný objem podkožní tkáně v oblasti obličeje nebo kdekoli na těle. Ve tváři se nejčastěji jedná o „kruhy pod očima“, oploštělé až propadlé tváře, hluboké nosoretní rýhy, propadlé spánkové krajiny, nebo nevýrazné a úzké rty. Může se jednat o přirozený proces stárnutí s atrofií tukové tkáně, nebo u mladších jedinců o dědičný stav. Nápadné podkožní prohlubně kdekoli na těle mohou vzniknout po úrazech, operacích, zánětlivých procesech, nebo po nestejnoměrném odsátí tuku při liposukci. Tukem je možné též doplnit oploštělé velké stydké pysky u žen, nebo výrazné prohlubně mezi šlachami na hřbetu ruky, jak tomu bývá ve stáří.

K doplnění objemu podkožní tkáně se může použít i různý cizorodý materiál (injekční výplně), ale použití vlastního tuku je nejpřirozenější. Nedochází k žádným alergickým reakcím na implantovaný tuk, nedochází k nekontrolovatelnému jizvení, tvorbě granulomů atd. Implantovaný tuk se sice může částečně vstřebat, ale při správném technickém provedení transplantace tuku může být výsledek dlouhodobý až trvalý.

Tuk můžeme aplikovat dvěma způsoby

1. Lipofilling

Tuk se při lipofillingu aplikuje podobně jako jiné injekční výplňové implantáty. Dosáhne se tak stejného efektu jako při použití jiných výplňových materiálů jako je např. Kolagen, Restylan apod. Použití tuku jako plnícího materiálu, který je tělu vlastní, nemívá ale žádné komplikace. Výsledky bývají bezprostředně dobré, bez komplikací, ale tuk se po čase z velké části nebo úplně vstřebá a výkon je třeba opakovat.

2. Lipografting (transplantace tuku)

Na rozdíl od lipofillingu je lipografting poněkud náročnější výkon. Odlišný je způsob odběru tukové tkáně, její příprava k transplantaci a zejména vlastní provedení transplantace. K transplantaci se použije jen ta část tuku, která má největší pravděpodobnost k vhojení. Aplikace tuku do inkriminovaných míst se též provádí odlišně - jen po malých částečkách, které jsou navzájem od sebe úplně odděleny. Tyto malé částečky jsou zcela obklopeny hostitelskou tkání, která jim poskytuje výživu a kyslík do doby než do nich prorostou cévy. Na úspěšném vhojení tuku se také podílí přítomnost kmenových buněk v odebraném tuku. Úspěšnost transplantace tuku zůstává hlavně ve správném technickém provedení transplantace. Je pravdou, že po lipograftingu přetrvávají po operaci poněkud déle otoky, někdy i modřiny, ale výsledek bývá trvalý nebo minimálně dlouhodobý (několik let).Kdy je vhodné lipofilling nebo lipografting v oblasti obličeje podstoupit.

1) V případě přirozených projevů stárnutí v obličeji

Počínající změny, zejména v oblasti dolních víček, tváří a nosoretních rýh a to hlavně u mladších jedinců (35 - 45 let) lze velmi efektně a bez jizev vyřešit právě lipograftingem (ev. dočasně lipofillingem). V některých případech můžeme lipograftingem v místě přechodu dolních víček v jařmovou oblast nahradit dříve často prováděnou a ne příliš šťastně indikovanou operaci dolních víček (blepharoplastiku).

2) Vrozené disposice

Některé z výše popsaných projevů nemusí být jen projevem stárnutí, ale často se vyskytují i u mladých jedinců v rámci vrozené disposice. Bývají to zejména nápadně zapadlá horní víčka pod horní okraj očnice, kruhy pod očima, propadlé tváře nebo ostře řezané nosoretní (nasolabiální) rýhy. Tady je lipografting absolutně nejvhodnějším řešením. Lipograftingem lze též velmi efektně zvětšit úzké rty.

3) Nepřirozené prohlubně kdekoli na těle vzniklé „přesátím“ při liposukcích nebo jako následek úrazu nebo operace (ohraničený nedostatek tukové tkáně se může též vyskytnout vrozeně)

Způsob, průběh operace, pooperační průběh a doporučení.

 • Z drobného kožního řezu lékař odebere z vybrané dárcovské oblasti malou kanylou potřebné množství tuku, který připraví k podání.
 • Následně injekčně tento tuk aplikuje do ošetřované oblasti.
 • Případné krevní výrony jak v dárcovské oblasti, tak i v místě příjmu ve většině případů ustupují do tří týdnů.
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 1 týden.

Oblast, kde budeme provádět aplikaci tuku, se označí předoperačním nákresem na kůži. Pak se toto místo umrtví některým ze způsobů lokální anestesie (závisí na lokalitě). Z tohoto místa se tenkou kanylkou odebere šetrně tuková tkáň tak, aby se co nejméně porušily tukové buňky. Odebraná tuková tkáň se odstředí a použije k aplikaci do požadované lokality. Aplikace se provádí specielním aplikátorem supertenkými kanylkami. Pacient je po výkonu přeložen na lůžkové oddělení nebo propuštěn domů. Několik následujících dní si oblast po provedeném lipograftingu chladí. Po lipograftingu mohou delší dobu přetrvávat otoky a modřinky.

Nejčastěji korigované oblasti.

 • rty
 • obličej v oblasti lícní kosti
 • nasolabialní rýhy
 • brada
 • výplně nerovností po liposukci, jizev

Jaké jsou výhody lipofillingu.

 • Lipofilling patří mezi nejednodušší řešení v estetické medicíně.
 • Dostatečné množství tuku představuje menší finanční náročnost oproti ostatním umělým výplňovým materiálům.
 • Lipofilling využívá vlastního tuku, odpadá tedy alergická reakce, pacient jej dobře snáší.
 • Po lipofillingu nevznikají jizvy.

Jaké jsou nevýhody lipofillingu.

Za jistou nevýhodu lipofillingu můžeme považovat vstřebatelnost části implantovaného tuku. Nelze předem určit, jak velké množství se vstřebá. Kompenzací této nevýhody je možnost opakovat lipofilling po odeznění požadovaného efektu.

Forma zákroku.

 • Zpravidla v místním umrtvení, méně často v celkové anestézii.
 • Provádí se ambulantně, větší výkony za krátkodobé hospitalizace.

Lipofilling i lipografting lze provádět samostatně, ale je výhodné tyto výkony spojit s plánovanou tumescentní liposukcí. Oblast, kde bude prováděna liposukce se výhodně využije k odběru tuku. Během přípravy odebraného tuku k transplantaci se tumescentní liposukce dokončí obvyklým způsobem. Lipografting lze též výhodně kombinovat s některými kosmetickými operacemi v obličeji.

Kontaktní formulář

Jste nový klient? *

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.