STITEK_ZAVOLAME


MUDr. Jan Šindelář

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

MUDr. Jan Šindelář

lékař oboru anesteziologie a resuscitace

 • narozen 12.8.1944

Vzdělání

 • 1961 - 1967 FVL UK Praha
 • 1961 Maturita na SVVŠ

Atestace

 • 1981 - II° anestesiologie a resuscitace
 • 1978 -  I° anestesiologie a resuscitace
 • 1974 -  I° vnitřní lékařství

Zaměstnání

 • 2008 – dosud Anestar s.r.o. Praha
 • 1991 – 2008 ARO - NNH Praha (1995 – 1999 vedoucí lékař kardioanestesie)
 • 1975 – 1991 ARO Nem. Benešov u Prahy (zástupce primáře)
 • 1968 – 1975 Odborný asistent FVL UK Praha (Ústav biofysiky a nukleární medicíny)
 • 1967 – 1968 Základní vojenská služba
 • 1967 Promoce na FVL UK Praha

Studijní pobyty

 • 1994 Holandsko – Maastricht (kardioanestesie)
 • 1995 USA – Pittsburg (anestesie v hrudní chirurgii)
 • 2005 Švédsko – Stockholm (laparoskopické a robotické techniky)

Kongresy, konference a kursy

 • Speciální kurs pro kardioanestesii – IKEM 1982
 • Mezinárodní kongres kardiochirurgie a anestesie – Lisabon 2001
 • Laparoskopie v gynekologii – Mezinárodní gynekologický kongres v NNH 2005 (aktivně)
 • Žaludovy dny v Ústí nad Labem (opakovaně)
 • Celostátní konference o UPV – Mladá Boleslav (opakovaně)
 • Anestesiologické dny na Homolce – pravidelně (aktivně)
 • Mezinárodní kongres o laparoskopii – Ostrava 2006
 • Mezinárodní kongres regionální anestesie – Milovy 2007

Publikace (v době působení na FVL UK Praha)

 • Zahraniční i domácí – Vývoj a využití Albuminových značených mikrosfér pro plicní scintigrafii
 • Přednášková činnost v rámci výuky Lékařské fysiky a Nukleární mediciny

Váš příběh