STITEK_ZAVOLAME


Mateřská linie - Mt-GenoGraf® test

Mt-GenoGraf® test je DNA analýza pro určení původu předků v mateřské linii. Analyzována je tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celého mateřského klanu v nezměněné podobě a nese tak informaci o historii Vaší mateřské linie. Výsledek obsahuje výpis variací označované jako HVR (pozice 16024 – 16383). Test lze provést z mužských i ženských vzorků.

Co děláme s Vaším vzorkem?

Z Vašeho vzorku přečteme genetický kód (sekvenci DNA) v oblasti označované jako HVR 1. Tím získáme mateřský genetický profil (Mt profil). U tohoto profilu určíme typ, který definuje Vaši příslušnost k mateřskému klanu (tzv. haploskupině). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, a mají odlišnou historii a různé stáří. Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. V současné době je známo 28 hlavních mateřských klanů, z toho 7 je výhradně evropského původu.

Nalezení společného předka v mateřské linii

Získaný mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob. Tímto srovnáním lze potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě profilu v oblasti HVR 1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti. Mateřský profil lze porovnávat také s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky, a určit tak nejpravděpodobnější původ testované linie.

Objednejte se na genetické testy

Jste nový klient? *

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Laser Plastic
Platnéřská 89/11, Praha 1 Staré Město
Kde  nás najdete

Tel.: +420 224 210 224
Mobil: +420 724 860 082
E-mail:

Naši lékaři či asistentky Vám odpoví co nejdříve telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.