STITEK_ZAVOLAME


Mýty a fakta ohledně křečových žil

/akneKdyž křečové žíly nebolí, není nutné s nimi nic dělat

Křečové žíly často nebolí, nicméně postupem času se dále vyvíjejí a s tím může přijít i bolesti nohou. Na víc, rozhodneme-li se řešit problém s křečovými žílami až v pokročilejším věku, jsou výsledky operací horší, doba rekonvalescence je delší a samozřejmě je horší výsledný efekt. Proto je dobré problém zachytit již v samotném počátku.

Pokud se z nohou odstraní velké množství křečových žil, budou pak tyto žíly v žilním systému chybět a zbývající žíly jsou více zatěžovány

Křečové žíly jsou patologický stav, při kterém onemocněné žíly neplní svou funkci spočívající ve vedení krve zpět k srdci. Ať je křečových žil na dolní končetině jakékoliv množství, jsou vždy nemocné a po jejich odstranění nemohou chybět, protože neplní žádné funkce, ba naopak jsou místem vzniku komplikací typu zánětů, krvácení a bércových vředů.

Ještě před operací je krev přirozeně vedena zbylými zdravými žilami v případě, že se nejedná o zánět povrchních nebo hlubokých žil. A proto zdravé žíly nejsou nikdy přetěžovány, zvláště po odstranění žil křečových. Zatěžován je pouze organismus tím, že v křečových žilách zůstává neproudící neokysličená krev s množstvím metabolických zplodin, které jsou původem bolestí a křečí a uvolňování do oběhu dovedou způsobovat značnou únavu.

Ženy s křečovými žílami by se neměly holit epilačním (vytrhávacím) strojkem

Jelikož křečové žíly jsou dispozičně vrozeně dědičné, dočasné odstranění ochlupení nemá vůbec žádný vliv na rozvoj křečových žil, ať se jedná o používání různých druhů vosků, nebo i zmiňovaný strojek na vytrhávání chloupků. Ani laserová epilace, která je již schopna trvalého odstranění ochlupení destruktivním působením na zárodečnou část chlupu - vlasovou cibulku, kterou zničí, nevyvolává ani nezhoršuje křečové žíly.

Můžete se holit, vytrhávat si chloupky strojkem, strhávat si ochlupení voskem nebo chodit na laserové kůry k definitivnímu odstranění ochlupení bez obav, že byste si mohla uškodit vznikem, či rozvojem křečových žil.