STITEK_ZAVOLAME


Plastická operace předkožky penisu (Circumcize - obřízka)

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

Plastická operace předkožky penisu (Circumcize - obřízka)

Obřízka neboli plastická operace předkožky penisu Vám přinese

 • zlepšení estetického vzhledu mužského genitálu
 • vytvoření podmínek pro jeho bezproblémovou hygienu
 • zlepšení sexuálního života pro oba partnery

Některé národnosti rutinně realizují obřízku v ranném dětském věku a výkon může mít náboženský či rituální podtext.U Evropanů jde většinou o zákrok volby ve středním dětském věku (chlapecká obřízka) či v dospělosti (mužská obřízka). Zpravidla se k němu přistupuje pouze v případech, kdy vrozený stav předkožky nevyhovuje nebo je-li předkožka změněna v důsledku chorobného kožního procesu či infekce.

Indikace problému

Absolutní indikací jsou všechny obtíže spojené s přílišnou těsností předkožky.

 • obtížné močení
 • obtížná erekce
 • obtížná hygiena
 • sexuální problémy většinou ve smyslu předčasné ejakulace
 • opakované záněty či podezření na nádorové onemocnění zakrytého nekontrolovatelného penisu
 • akutní zaškrcení penisu (paraphimosis) aj.

Relativní indikací bývá výslovné přání klienta, které je zdokumentováno a podpisem ztvrzeno. Jde o individuální estetické cítění jedince, které není v rozporu s medicínskými aspekty a mnohdy mívá souvislost etnickou či náboženskou.

Operace předkožky penisu ("obřízka")

Před zahájením výkonu je nutná dohoda mezi klientem a lékařem o rozsahu výkonu. Lze totiž provést redukci předkožky.

 • velmi malou
 • částečnou
 • úplnou

Provedení je možné ambulantně či při jednodenní hospitalizaci. Výkon probíhá v krátké celkové nebo svodné anestesii. Nedoporučujeme obřízku v lokální anestesii, pokud to není nutné vhledem k internímu stavu klienta. Důvodem je špatná prostorová orientace operatéra v terénu napuštěném lokálním anestetikem. To může vést ke zhoršení estetického výsledku.
Plastická operace předkožky penisu neboli obřízka je zahájena řezem ve tvaru W (obdoba známější Z plastiky). Následuje její resekce a sešití vnitřního a vnějšího listu předkožky po jednotlivých kvadrantech.V případě krátké uzdičky (frenula ) se přidává plastické prodloužení této lokality. Materiál šicí je vstřebatelný a nevyžaduje pozdější odstranění stehů. Operovanou plochu sterilně kryjeme.

Další ošetřování a pooperační režim je stanoven po detailní konzultaci s lékařem po výkonu.

Naše klinika zajišťuje během hospitalizace nepřetržitý 24-hodinový odborný dohled lékařem s anesteziologicko-resuscitační specializací.

Výhody výkonu - obřízka, plastická operace předkožky penisu

 • Nenáročnost výkonu (lze provést i ambulantně)
 • dobrý a trvalý kosmetický efekt s minimem možných komplikací
 • možnost určení rozsahu výkonu podle estetických představ klienta
 • zlepšení sexuálního života